Vakbekwaamheid Code 95

Scholing vzw

De vakbekwaamheid is een verplichte aanvulling voor alle bestuurders met het rijbewijs C en D. Iedere vijf jaar dient men een bijscholing te volgen om de vakbekwaamheid te verlengen. Deze bijscholing dient aan een aantal eisen te voldoen: bestuurders moeten minimum 35 uren opleiding volgen waarvan 1 opleiding uit elk thema dient te komen. Daarnaast moet er minimum ook 1 praktijkopleiding bij te zijn waarbij de bestuurder 3 uren achter het stuur zit.


Scholing vzw biedt u in samenwerking met opleidingspartner 'Atrium Opleidingen' een ruim aanbod aan kwalitatieve nascholingen inzake vakbekwaamheid en code 95. Op deze pagina vindt u een overzicht van alle opleidingen zoals onder andere:  'Hoffelijk en Defensief Rijden voor rijbewijs C en rijbewijs D', 'Ladingzekering' en 'Wegcode en Ongevalsaangifte voor rijbewijs C en D'.

Thema 1


Werknemer maakt zijn lading goed vast volgens de normen van Ladingzekeringswet

MPM- 002   |   Ladingzekering C

Theorie

 • Wetgeving over ladingzekering
 • Verantwoordelijkheden en technische regels
 • Nationale en internationale richtlijnen
 • Natuurkundige principes, gewichten en krachten
 • Basisprincipes en methodes van ladingzekering

Praktijk

 • Exacte methode van ladingzekering
 • Gebruik van zekeringsmiddelen
 • Stukgoederen op palletten
 • Inwikkelen van goederen op een pallet en testen met de kanteltafel
 • Interactieve quiz

Duur

De opleiding duurt een volledige dag (8u) en telt mee voor 7 kredietpunten.

Wetgeving

Bekijk hier de nieuwe regelgeving inzake ladingzekering en gewichtsverdeling
Man staat voor vrachtwagens

MPM- 035   |   Ecodriving C Individueel

Theorie

 • Technische kenmerken van motoren, trekkend voertuig en getrokken materieel
 • Kracht en verschillende rijweerstanden
 • Koppel, vermogen en optimaal schakelgedrag
 • Belang van de toerenteller
 • Bespreking van verschillende hulpvoorzieningen op voertuigen
 • Voorkomen van slijtage aan banden en truck
 • Voordelen van ecologisch rijden
 • Prestatiediagram
 • Hoe zuinig rijden?

Praktijk

 • Implementatie van theorie in dagelijkse activiteiten
 • Rijden van een referentierit met meting van verbruik en tijd (met en zonder coaching)
 • Quiz

Duur

De opleiding duurt een volledige dag (8u) waarvan 3u achter het stuur. Dit telt mee voor 7 kredietpunten.

Vrachtwagens op de baan

MPM- 036   |   Ecodriving D Individueel

Theorie

 • Technische kenmerken van motoren, trekkend voertuig en getrokken materieel
 • Kracht en verschillende rijweerstanden
 • Koppel, vermogen en optimaal schakelgedrag
 • Belang van de toerenteller
 • Bespreking van verschillende hulpvoorzieningen op voertuigen
 • Voorkomen van slijtage aan banden en bus
 • Voordelen van ecologisch rijden
 • Prestatiediagram
 • Hoe zuinig rijden?

Praktijk

 • Implementatie van theorie in dagelijkse activiteiten
 • Rijden van een referentierit met meting van verbruik en tijd (met en zonder coaching)
 • Quiz

Duur

De opleiding duurt een volledige dag (8u) waarvan 3u achter het stuur. Dit telt mee voor 7 kredietpunten.

Buschauffeur

MPM- 054   |   Hoffelijk en Defensief Rijden  Individueel C

Theorie

 • Basiskennis van technische kenmerken van
  motoren, trekkend voertuig en getrokken
  materieel
 • Wat is kracht?
 • Verschillende rijomstandigheden
 • Koppel, vermogen en optimaal schakelgedrag
 • Belang van toerenteller
 • Veiligheidsvoorzieningen op voertuigen
 • Defensieve en anticiperende rijstijl
 • Kijktechnieken
 • Dode hoek

Praktijk

 • Implementatie van theorie in dagelijkse
  activiteiten
 • Rijden van een referentierit met meting van
  verbruik en tijd (met en zonder coaching)
 •  Quiz

Duur

De opleiding duurt een volledige dag (8u) waarvan 3u achter het stuur. Dit telt mee voor 7 kredietpunten.

Toerenteller

MPM- 065   |  Hoffelijk en Defensief Rijden  Individueel D

Theorie

 • Basiskennis van technische kenmerken van
  motoren, trekkend voertuig en getrokken
  materieel
 • Wat is kracht?
 • Verschillende rijomstandigheden
 • Koppel, vermogen en optimaal schakelgedrag
 • Belang van toerenteller
 • Veiligheidsvoorzieningen op voertuigen
 • Defensieve en anticiperende rijstijl
 • Kijktechnieken
 • Dode hoek


Praktijk

 • Implementatie van theorie in dagelijkse
  activiteiten
 • Rijden van een referentierit met meting van
  verbruik en tijd (met en zonder coaching)
 •  Quiz

Duur

De opleiding duurt een volledige dag (8u) waarvan 3u achter het stuur. Dit telt mee voor 7 kredietpunten.

Thema 2


Rij en rusttijden

MPM-001   |   Rij-en rusttijden, analoge en digitale tachograaf C en D

Theorie

 •  Wetgeving over rij-en rusttijden
 • Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
 • Doelstellingen, definities en toepassingen
 • Uitzonderingen en afwijkingen
 • Boetes
 •  Verplichtingen van de chauffeur
 • Digitale tachograaf
 •  Boetes
 • Gevolgen in binnen- en buitenland

Praktijk

 • Gebruik digitale tachograaf aan de hand van demotoestellen
 • Oefeningen en voorbeelden
 • Quiz


Duur

De opleiding duurt een volledige dag (8u) en telt mee voor 7 kredietpunten.

Uitzonderlijk vervoer

MPM-043   |   Uitzonderlijk vervoer

Theorie

 • Wat is uitzonderlijk vervoer?
 • Afmetingen en massa
 • Voorwaarden en vergunningen
 • Uitrustingen van kraanauto’s
 • Begeleidings- en landbouwvoertuigen
 • Lading en ladingondersteuning
 • Veiligheids- en bijzondere voorschriften
 • Rijverboden


Praktijk

 • De kennis van de cursisten wordt op een interactieve wijze getoetst
 • Nabespreking in groep
 • Quiz


Duur

De opleiding duurt een volledige dag (8u) en telt mee voor 7 kredietpunten.


Goederenvervoer

MPM-050   |   Regelgeving Goederenvervoer C

Theorie

 • Soorten vervoersvergunningen
 • (Niet) verplichte vergunningen
 • Geldigheidsvereisten
 •  Voorwaarden van de verschillende soorten
  vervoer
 • Vrachtbrieven
 • Boorddocumenten
 • Vervoer voor eigen rekening
 • Internationaal vervoer
 • Bestuurdersattest

Praktijk

 • De kennis van de cursisten wordt op een
  interactieve wijze getoetst
 • Nabespreking in groep
 • Quiz

Duur

De opleiding duurt een volledige dag (8u) en telt mee voor 7 kredietpunten.


MPM - 066 | ADR voor niet-ADR chauffeurs

Theorie

 •  Wetgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen
 • Indeling van gevaarlijke goederen
 • Het vervoersdocument
 • Signalisatie
 • Voorschriften tijdens het vervoer
 • Preventie en noodmaatregelen
 • Stuwing en beveiliging van lading
 • Vrijstellingen

Praktijk

 • De kennis van de cursisten wordt op een interactieve wijze getoests
 • Nabespreking in groep
 • Quiz


Duur

De opleiding duurt een volledige dag (8u) en telt mee voor 7 kredietpunten.


MPM - 068 | Wegcode en ongevalsaangifte 

Theorie

 • Soorten rijbewijzen en kentekenplaten 
 • Algemene en wettelijke bepalingen 
 • Verschil massa in beladen toestand MTM
 • Snelheidsbeperkingen
 • Stilstaan en parkeren
 • Dode hoek
 • Voorrangsregels
 • Plaats op de openbare weg
 • Veiligheidsregels in tunnels
 • Wettelijke promillegehalte
 • File filteren motorrijders
 • Nieuwe verkeersborden

Praktijk

Kennistest over de verschillende onderwerpen die tijdens deze opleiding aan bod komen.


Duur

De opleiding duurt een volledige dag (8u) en telt mee voor 7 kredietpunten..

Thema 3


MPM-009   |   Noodsituaties en Ongevalsaangifte C

Theorie

 • Veiligheid en extern transport
 • Arbeidssituatie van de bestuurder
 • Risico’s bij persoons-, en werkgebonden factoren
 • Risico’s bij externe omgevingsfactoren
 • Aansprakelijkheid/verantwoordelijkheden bij een ongeval
 • Na de klap.. vermijd dat het erger wordt
 • Wie verwittigen bij een ongeval
 • Het Europees aanrijdingsformulier

Praktijk

 • Het correct invullen van het Europees aanrijdingsformulier

Duur

De opleiding duurt een volledige dag (8u) en telt mee voor 7 kredietpunten.


Truckchauffeur vrouwelijk

MPM-010   |   Bijdragen aan het imago van de onderneming C

Theorie

 • De definitie van imago
 • Soorten imago en imagovorming
 • Imago van de transportsector
 • Taken van de chauffeur
 • Communicatie als middel om bij te dragen aan het imago
 • De definitie van communicatie
 • Storingen in communicatie
 • Communicatiekenmerken
 • Soorten communicatie en communicatiestijlen
 • De invloed van communicatie op het imago
 • Imagoschade en het effect ervan
 • Omgaan met klanten
 • Klantgerichtheid

Praktijk

 • Het huidig gedrag van de chauffeurs wordt getoetst aan de hand van verschillende dagdagelijkse situaties
 • In groep worden de verschillende gedragingen besproken
 • Juiste vormen van communicatie op deze verschillende situaties worden voorgelegd en besproken in groep


Duur

De opleiding duurt een volledige dag (8u) en telt mee voor 7 kredietpunten.

MPM-011   |   Klantgericht omgaan met agressief gedrag D

Theorie

 • Personenvervoer + hoe omgaan met klanten van personenvervoer
 • Wat is klantgerichtheid?
 • Sociale veiligheid
 • Communicatiekenmerken
 • Storingen in communicatie + hoe deze voorkomen
 • Communicatietechnieken
 • Communicatiestijlen
 • Lastig gedrag 
 • Agressief gedrag.

Praktijk

 • Doorheen de opleiding worden voorbeeldsituaties geschetst waarop de cursist zijn mening dient te geven
 • De chauffeur leert anticiperen en correct reageren op verschillende situaties uit de dagelijke werkomgeving.

Duur

De opleiding duurt een volledige dag (8u) en telt mee voor 7 kredietpunten.
Ergonomie

MPM-012   |   Ergonomie  voor vrachtwagenbestuurders

Theorie

 • Definitie en oorzaken van MSA
 • Preventie van MSA
 • Lichaamshouding
 • Slechte gewoonten en te vermijden bewegingen 
 • Tiltechnieken
 • Werken met de rug
 • Persoonlijke bescherming
 • Soorten PBM’s
 • Keuze inrichting vrachtwagencabine
 • Luchtverversing
 • Zicht van de chauffeur
 • Lichaamstrillingen
 • Risicofactoren voor de chauffeur

Praktijk

 • Het correct afstellen van de stoel
 • Stretchtechnieken
 • Heffen en tillen van verschillende lasten
 • Rugbesparende technieken voor laden en lossen (transpallet, ..)

Duur

De opleiding duurt een volledige dag (8u) en telt mee voor 7 kredietpunten.

MPM-014   |   Ergonomie  voor buschauffeurs

Theorie

 • Definitie en oorzaken van MSA
 • Preventie van MSA
 • Lichaamshouding
 • Slechte gewoonten en te vermijden bewegingen 
 • Tiltechnieken 
 • Persoonlijke bescherming 
 • Soorten PBM’s 
 • Risicofactoren voor de chauffeur 

Praktijk

 • Het correct afstellen van de chaufeursstoel 
 • Stretchtechnieken 
 • Heffen en tillen van verschillende lasten 
 • Rugbesparende technieken bij laden en lossen (valiezen,..)
 • Tips voor in en rond de bus

Duur

De opleiding duurt een volledige dag (8u) en telt mee voor 7 kredietpunten.


Wegcode

MPM-041   |   Noodsituaties en Ongevalsaangifte D

Theorie

 • Veiligheid en extern transport
 • Arbeidssituatie van de bestuurder
 • Risico’s bij persoons-, en werkgebonden factoren
 • Risico’s bij externe omgevingsfactoren
 • Aansprakelijkheid/verantwoordelijkheden bij een ongeval
 • Na de klap.. vermijd dat het erger wordt
 • Wie verwittigen bij een ongeval
 • Het Europees aanrijdingsformulier 

Praktijk

 • Het correct invullen van het Europees aanrijdingsformulier

Duur

De opleiding duurt een volledige dag (8u) en telt mee voor 7 kredietpunten.


Accident bus

MPM-042  |   BBS voor professionele bestuurders

Theorie

 • Wetgeving en economische richtlijnen
 • Externe Dienst Technische Controle
 • Arbeidsveiligheid
 • Arbeidsgezondheid
 • Gevaarsymbolen
 • Ergonomie
 • Statische en dynamische belasting
 • Hoe gevaren herkennen en verminderen
 • Onveilige handelingen en situaties 
 • Preventiehiërarchie
 • Wat doen na een arbeidsongeval 
 • Schade aan infrastructuur en milieu

Praktijk

 • Oefening en bespreking veiligheidstips 
 • Oefening en bespreking controlepunten van een vrachtwagen 
 • Oefening hoe reageren mensen op situaties

Duur

De opleiding duurt een volledige dag (8u) en telt mee voor 7 kredietpunten.MPM-051   |   Gezonde voeding en gezonde slaapreflexen C&D

Theorie

 • Vanaf wanneer spreken we van obesitas
 • Gezondheidsrisico’s 
 • Kilocalorieën: wat, waarin, hoe verbranden 
 • Wat is gezonde en ongezonde voeding? 
 • Basiscomponenten van gezonde voeding: - Koolhydraten - Eiwitten - Vetten - Vitaminen - Vezels 
 • Wat is slaap?
 • Gezonde slaapritmes 
 • Ziekte en slaap?
 • Slapering rijden, de risico’s 
 • Een goed slaappatroon
 • Tips en tricks

Duur

De opleiding duurt een volledige dag (8u) en telt mee voor 7 kredietpunten.